De Werkplaats van Werkplaats Duits

Nieuws uit de Werkplaats – het LAB

Ik vind het spannend om nieuwe trends, inzichten en veranderingen op het gebied van taalonderwijs te volgen en toe te passen.

Veel kun je in theorie aan je bureau bedenken en ontwerpen en… geweldig vinden. Het belangrijkste is echter om het in de praktijk te toetsen. Werkt het of werkt het niet? Dat zijn uiteindelijk de toetsstenen die het succes van een nieuwe aanpak garanderen en mij de moed geven de ingeslagen weg te vervolgen.

Hier is dus de echte werkplaats, het lab, waar ik graag met jullie – klanten, collega’s, geïnteresseerden – ideeën wil delen, nieuwe oefeningen wil laten zien of nieuwe methodes wil uitproberen.

De Kleine Duitse Winterquiz

Laden…

Taalgevoel, of de meest efficiente weg naar taalbeheersing

Wat is eigenlijk taalgevoel? Volgens wikipedia is taalgevoel de „intuïtieve, niet-reflectieve en onbewuste herkenning van wat als correct of passend wordt ervaren…“ https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachgefühl Heerlijk dat taalgevoel: Je hoeft niet na te denken en weet toch wat correct is en wat fout. Het klinkt echter alsof het aangeboren is; je hebt het of je hebt het […]

Planning is alles …

Wist je dat je het oneindige aantal van mogelijke Duitse zinnen terug kunt brengen tot een beperkt aantal bouwmodellen? Er zijn „maar“ 36 bouwplannen voor Duitse zinnen. Meer niet. Van deze 36 bouwplannen zijn er 23 hoofdmodellen. En dat aantal kan nog weer teruggebracht worden tot de 6 meest frequente modellen. Dat lijkt mij persoonlijk […]

Werkplaats Duits - Dé plek om Duits te leren

Van ontleden naar samenvoegen

Ontleden betekent dat je iets uit elkaar haalt om te kijken hoe het in elkaar zit. Als je een bloem ontleedt, dan zie je hoeveel kroonbladeren en keelbladeren de bloem heeft, hoe de helmknoppen en helmdraden aan elkaar hangen en alles wederom verbonden is met de stamper. Ontleden noem je ook, wat de anatomist in […]

Categorieën

Artikelen