Mijn aanpak

Werkplaats Duits

Visie

Jouw doel staat centraal. Het is belangrijk dit zo duidelijk mogelijk voor ogen te hebben. De Schotse onderzoeker Christine Muir vroeg zich af welke inzichten uit de sportpsychologie op het leren van een taal van toepassing kunnen zijn. Haar antwoord: visualisering. Door aan het begin van een leerproces een duidelijke visie te hebben over waar je naartoe wilt, verhoog je de kans dat je er ook daadwerkelijk komt. Natuurlijk is een wens alleen niet voldoende. Maar een plausibel, duidelijk en levendig uitgewerkt ‘Duitse self(ie)’ en een zorgvuldig routeplan ernaartoe zorgt ervoor dat je motivatie richting heeft en op peil blijft. Daar beginnen we mee.

Bewegen

Uit onderzoek en ervaring blijkt, dat het leren van een taal veel effectiever is als je het combineert met sport of beweging. Beweging verhoogt de concentratie en verbetert het geheugen. Het geleerde wordt in een diepere laag in het langetermijngeheugen opgeslagen en beklijft dus beter. Hoe zet je dat om in je persoonlijke leerroutine? Heel makkelijk: laat je verrassen!

Klank – ritme – uitspraak

Taal is niet alleen woordenschat en grammatica. Spreken doe je niet met je hersenen, maar met je mond. Taal is in eerste instantie klank, melodie, ritme. Je lichaam, je mond en je stembanden, middenrif, kaakhouding en -spanning en je ademhaling spelen een grote rol bij het leren van een taal. Ook dat moet getraind worden en het ondersteunt vice versa het leerproces. Taal is een soort muziek en je stem is je instrument. Dat instrument moet je „afstemmen“ op de taal die je wilt leren spreken. Dat doen we op een speelse manier die voor vrolijkheid en afwisseling zorgt. Zeker voor mensen met een intuïtieve auditieve leerstijl is deze weg vaak een verademing.

Leren met structuren

Ik geloof in het leren van structuren en patronen. Een taal is opgebouwd uit gestructureerde elementen. Overduidelijk is dat in de grammatica en de zinsopbouw te zien maar ook in de klank en het ritme zit structuur. Ik vind het belangrijk grammatica niet alleen te stampen maar ook te begrijpen, het nut en de functie ervan in te zien en soms zelfs de schoonheid en logica. Als je de structuren herkent en goed oefent, je eigen maakt, dan kun je die vervolgens steeds weer hergebruiken en in andere contexten en situaties toepassen.

Pas dan kan je er soeverein mee omgaan en pas als mij dat lukt vind ik dat een cursus geslaagd is.

Ik werk contrastief

Dat betekent dat de methode gebaseerd is op een vergelijking van Nederlands en Duits. En dat je je vervolgens vooral op de verschillen richt. Want daar zitten  de struikelblokken. Daar kun je op anticiperen en inspelen. Dat werkt heel efficiënt en daarom gaat het leren op deze manier snel.