Planning is alles …

Wist je dat je het oneindige aantal van mogelijke Duitse zinnen terug kunt brengen tot een beperkt aantal bouwmodellen? Er zijn „maar“ 36 bouwplannen voor Duitse zinnen. Meer niet. Van deze 36 bouwplannen zijn er 23 hoofdmodellen. En dat aantal kan nog weer teruggebracht worden tot de 6 meest frequente modellen. Dat lijkt mij persoonlijk een beheersbare aantal structuren. Het herkennen van een steeds terugkerende zinsopbouw biedt niet alleen houvast bij het luisteren en begrijpen maar ook zekerheid bij het spreken.

Als je bijvoorbeeld herkent, dat de onderstaande zinnen, zo verschillend ze inhoudelijk ook zijn, allemaal variaties van eenzelfde model zijn, dan komt de hoeveelheid “vreemde taal” eventueel minder bedreigend over en de betekenis komt een stuk dichter bij.

De bouwplannen van zinnen werken bewust of onbewust als een soort kompas voor het begrijpen en als een soort mal voor het spreken en schrijven. Het kan dus enorm helpen en het leerproces versnellen, als je je van de meest gebruikte Duitse bouwplannen bewust wordt, deze leert en vervolgens met een groeiend vocabulaire vult en varieert.